Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Trzebciny stanowią południowy fragment zwartego kompleksu leśnego jakim są Bory Tucholskie.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, obejmuje tereny położone głównie w Krainie III (Wielkopolsko-Pomorskiej) oraz niewielkiej, południowej części Krainy I (Bałtyckiej).

Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie"

Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie" obejmuje obszar południowo - wschodniej części Borów Tucholskich – jednego z największych kompleksów leśnych – o łącznej powierzchni 84 tyś km. W skład LKP „Bory Tucholskie" obok Nadleśnictwa Trzebciny wchodzą nadleśnictwa: Dąbrowa, Tuchola, Osie, Woziwoda.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.