Lista aktualności Lista aktualności

Zakończenie odnowień powierzchni poklęskowej

W dniu 15 maja 2015 roku na terenie naszego nadleśnictwa odbyła się narada nadleśniczych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Z okazji zakończenia akcji odnowieniowej na powierzchni pohuraganowej, przy punkcie widokowym w Leśnictwie Wygoda, został odsłonięty kamień z napisem upamiętniającym wydarzenia z dnia 14 lipca 2012 roku.

Tornado przeszło przez teren pięciu leśnictw: Szklanej Huty, Zacisza, Wygody, Zazdrość, Pohulanki pasem o długości 20,1km w kierunku wschód – zachód. Szerokość pasa zniszczeń wynosiła 100 -770 m a powierzchnia uszkodzeń ponad 468 ha. Uprzątanie powierzchni poklęskowej trwało dwa lata ; od lipca 2012 roku do połowy 2014 roku. Ilość drewna jaką pozyskano z tego terenu wynosiła 136 tys. m3 (w tym 4,5 tys. m3 gałęzi i karpiny).Tereny, które uprzątnięto leżącego drewna na bieżąco były odnawiane. W latach 2013 – 2015 na powierzchni 460 ha posadzono:

Sosny                                                                 -           2455 tys. szt.

Świerka                                                              -               45 tys. szt.

Modrzewia                                                          -              27 tys. szt.

Dębów (szypułkowego i bezszypułkowego)     -           317 tys. szt.  

Buka                                                                    -           208 tys. szt.

Brzóz (brodawkowatej i omszonej)                   -           297 tys. szt

Klonów (zwyczajnego i jawora)                        -               6 tys. szt.

Lipy                                                                     -           36 tys. szt.

Olszy (szarej i czarnej)                                     -             37 tys. szt.

Grabu                                                                -             14 tys. szt.

Wiązu                                                                 -             0,5 tys. szt.

Jabłoni dzikiej, gruszy, jarzębiny                        -             20 tys. szt.

Krzewów (berberysu, kruszyny, śliwy ałyczy i tarniny i in.)   - 17 tys. szt.

Obszar 8 ha pozostawiono jako powierzchnie referencyjne przeznaczone do naturalnej sukcesji.