Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie - zakaz wstępu do lasu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Zn. Spr.: Z0.7100.13.2019 r. z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych oraz innych zjawisk szkodotwórczych; w tym w szczególności wykonania techniką agrolotniczą chemicznych zabiegów ratowniczych na obszarach zagrożenia trwałości lasu przez szkodniki liściożerne w 2019 roku, działając w myśl art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2018, poz. 2129 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2019 r. znak: ZO.7100.4.2019.

 

ZAWIADAMIAM

o podjęciu decyzji w sprawie wykonania agrolotniczego zabiegu ratowniczego
w drzewostanach Lasów Państwowych, wykazujących zagrażającą trwałości lasu obecność gąsienic brudnicy mniszki na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Trzebciny, położnych w zasięgu terytorialnym gmin: Osie, Cekcyn. Zabiegiem będą objęte drzewostany w Leśnictwach: Szklana Huta, Smolarnia, Pohulanka, Informację o dokładnej lokalizacji pól zabiegowych można uzyskać w Nadleśnictwie Trzebciny tel. 523341014 lub 3341015.

Powierzchnia zabiegu agrolotniczego wraz z lasami wynosi 1279,64 ha.

 

Planuje się użycie środka owadobójczego  DIMILIN 480 S.C.

 

Warunki bezpiecznego stosowania środków:

- okres prewencji dla pszczół - nie dotyczy,

- okres prewencji dla ludzi i zwierząt - nie dotyczy,

- okres karencji dla runa leśnego - 14 dni,

Zabiegi będą wykonane w okresie od 29 maja do 20 czerwca 2019 r. (w zależności od warunków atmosferycznych).

Na czas zabiegu zostanie wprowadzony zakaz wstępu na teren określonych pól zabiegowych .

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez Nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem: „Zakaz wstępu. Lotnicze zwalczanie szkodników owadzich. Zakaz wstępu od dnia 29.05.2019 r. do dnia 20.06.2019 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny

W sprawach związanych z akcją prosimy kontaktować się telefonicznie z Nadleśnictwem Trzebciny, tel.: 523341014.